Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Prestatieafspraken gemeenten

Met de gemeenten Drechterland en Medemblik maakten we prestatieafspraken over onze samenwerking.

Thema's en opzet prestatieafspraken

1. Organisatie en samenwerking
2. Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector)
3. Betaalbaarheid
4. Duurzaamheid en woonklimaat
5. Maatschappelijke opgave
6. Inzet in kernen, wijken en buurten

Deze thema’s zijn door partijen nader uitgewerkt in de prestatieafspraken, geldend voor de periode 2021-2024. Wanneer nodig worden de prestatieafspraken aangevuld ofwel verwerkt in de jaarschijven.