Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Oprichtingsdocumenten Huurdersraad De Driehoek

Op deze pagina leest u de oprichtingsdocumenten van Huurdersraad De Driehoek: de bouwstenen, het reglement en de samenwerkingsovereenkomst met woningstichting Het Grootslag.