Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Werkplan & Begroting 2022

Van kookpunt naar kantelpunt

‘We zijn sterk geworteld in de samenleving en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door te werken aan wonen, welzijn en zorg en bij te dragen aan een grotere samenhang binnen de samenleving.’ Aldus de laatste zin van de samenvatting van onze ondernemingsvisie. Hoewel die visie alweer van begin 2020 dateert, zien we om ons heen allerlei initiatieven die naadloos bij deze visie passen. Die initiatieven komen niet uit voorspoed voort of omdat men opeens het licht heeft gezien. Integendeel, we hebben te maken met een serieuze wooncrisis en een aantal ingewikkelde maatschappelijke opgaven. Dat dwingt tot actie.

Afbeelding werkplan 2022.png
Werkplan 2022 'Van kookpunt naar kantelpunt'
Werkplan 2022