Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Werkplan 2023

Het gaat weer over Volkshuisvesting

Landelijk spreken we weer over Volkshuisvesting. Met de aanstelling van minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge, wil het kabinet meer regie nemen op het gebied van woningbouw, huisvesting, leefbaarheid, verduurzaming en de inrichting van Nederland. In die zin zien we daadwerkelijk een kantelpunt ontstaan in de ontwikkeling van de volkshuisvesting.

Die kanteling willen we met beide handen oppakken en onze energie als team inzetten voor het vinden van mogelijkheden. Mogelijkheden om te bouwen voor beschikbaarheid, woningen versneld te verduurzamen en blijvend te werken aan een goede balans tussen kwaliteit en betaalbare huurprijzen. Daarvoor gaan we in gesprek met gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnspartijen. Met deze samenwerking willen we elkaar ondersteunen om onze en maatschappelijke doelen te realiseren. Dat alles onder de vlag: onze (toekomstige) huurders staan op nummer 1.