Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Commissaris v/m/x

Op voordracht van de Huurdersraad

* Ondernemerschap * digitalisering * werkgeverschap *

Toezichthouder, een prachtige rol. En dat bij een maatschappelijke organisatie die ertoe doet… Want de huurders staan bij Het Grootslag op nummer 1. Natuurlijk gaat het om integraal toezicht houden volgens de Governancecode, maar de advies- en klankbordrollen zijn ook belangrijk en interessant. U zorgt ervoor dat de ontwikkelingen binnen uw aandachtsgebied op het netvlies van de organisatie én van de collega-commissarissen staan.

Eén ding is zeker, deze corporatie met haar kernwaarden Betrokken, Betrouwbaar en Benaderbaar is altijd in beweging. U houdt toezicht bij een corporatie die zich actief en eigentijds opstelt. Daarbij verliezen wij en straks ook u, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze doelgroep niet uit het oog. Met als doel een betaalbaar, goed en zo duurzaam mogelijk woningbezit. Wij zijn actief in de regio Noord-Holland-Noord. Onze woningen bevinden zich in West-Friesland in de gemeenten Drechterland, Hoorn en Medemblik.

Het team van vier ervaren commissarissen zoekt een 5e commissaris, op voordracht van de Huurdersraad. Heeft u ervaring in of belangstelling voor de rol van commissaris en heeft u bij voorkeur werkervaring in een verantwoordelijke positie op het gebied van ondernemerschap, digitalisering en werkgeverschap? Dan maken we graag kennis met u.  

De Visie van de Raad
Maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met de huurders, een zakelijke insteek, een uitdagende vastgoed- en duurzaamheidsopgave, een organisatie in beweging en nog veel meer leiden tot interessante discussies, scherp toezicht en soms lastige keuzes. Dat is nodig voor goed toezicht en juiste adviezen gericht op de toekomst van de corporatie. Maar het is ook de tijd om kansen en maatwerk te creëren.

Het profiel van deze commissaris
U kent het speelveld van en in een organisatie. U onderschrijft wat wij doen, voor wie en wat onze maatschappelijke en duurzaamheidsopgaven zijn. U toetst de richting en prestatie van de corporatie en signaleert afwijkingen. U wijst op ontwikkelingen binnen uw aandachtsgebied en vertaalt die naar de volkshuisvesting. De organisatie moet ook blijven draaien, dus u bent scherp op financiële continuïteit en risicobeheersing.

Vanuit uw aandachtsgebied kijkt u specifiek naar ontwikkelingen en risico’s op het gebied van ondernemerschap, digitalisering en werkgeverschap. U geeft de rol van de Raad als werkgever van de bestuurder mede vorm. U spart, adviseert en signaleert en bent klankbord voor bestuur en management op deze gebieden. Daarnaast stelt u ‘lastige’ vragen en bent kritisch waar nodig.

U wordt benoemd op voordracht van Huurdersraad De Driehoek.

Herkent u zich hierin?
U heeft een visie op en wellicht ook ervaring met toezicht, compliance en Governance. HBO/WO werk-en denkniveau in combinatie met bestuurlijke intelligentie en intuïtie zijn een prima startpunt om in deze Raad ervaring als toezichthouder op te doen. U bent ervaren in een verantwoordelijke positie binnen het ondernemerschap en combineert dit met maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid die u vertaalt naar de volkshuisvesting. U bent een verbinder. Consistent in denken en handelen. U stelt de organisatie centraal en bent in staat om in teamverband de toezichthoudende rol uit te oefenen.

De huidige Raad bestaat uit vijf ervaren toezichthouders, vier mannen en een vrouw. De benoemingstermijn van een van de mannen zit erop, vandaar deze vacature. Wij zoeken naar een balans in de Raad op het gebied van gender, ervaring, aandachtsgebied en woonplaats. De huidige samenstelling van de Raad vraagt om een vrouwelijke kandidaat. De nieuwe commissaris woont in Noord-Holland Noord, bij voorkeur in West-Friesland.

De Raad komt ongeveer zes keer per jaar bijeen op vrijdagochtend. Dat is inclusief het jaarlijks overleg met een delegatie van de Huurdersraad en de ondernemingsraad. Daarnaast neemt de Raad deel aan themabijeenkomsten en een tweedaagse sessie met de bestuurder en MT- leden. Ieder lid van de Raad neemt deel aan één (of meerdere) van de commissies. Deze vergaderen twee keer per jaar op vrijdagochtend. De commissaris op voordracht van de Huurdersraad woont af en toe een vergadering van de Huurdersraad bij.

De fit- en propertest van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Alle 10 competenties waarop de Aw toetst, vindt u op onze website.

Wat kunt u van ons verwachten?
Een commissariaat bij een financieel gezonde en ambitieuze organisatie die functioneert in een boeiend en dynamisch werkveld, waarin altijd veel ontwikkelingen plaatsvinden. Aan de functie is een passende vergoeding verbonden. U wordt voor een periode van vier jaar benoemd en bent daarna nog eenmaal herkiesbaar. 

Informatie
Voor meer informatie over deze functie belt u met Marc Le Belle, lid Raad van Toezicht. U kunt hem  bereiken via 06-22 23 30 95. Wilt u weten wat corporaties doen, kijk dan eens op de website van Wonen doen we samen. Het verhaal van onze woningstichting,  de profielschets Raad van Toezicht en een overzicht van competenties, vindt u op onze website.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 24 oktober.

Sollicitatie
Interesse voor de functie?  Mailt u dan uiterlijk 10 oktober uw motivatie inclusief CV aan personeelszaken@wst-hetgrootslag.nl, t.a.v.  de heer Marc Le Belle, lid Raad van Toezicht. Of stuur uw brief aan woningstichting Het Grootslag, Postbus 90, 1693 ZH  Wervershoof.