Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Noodtrappenhuis voor inleunwoningen Sorghvliet

Sinds vrijdag 20 maart kan de ambulante zorg gebruikmaken van een noodtrappenhuis om onze huurders in de inleunwoningen in Sorghvliet te bezoeken. Deze voorziening moesten we snel regelen omdat deze woningen alleen via de trap en de lift binnen in het verzorgingshuis te bereiken waren. Dat is sinds vrijdag niet meer toegestaan, omdat de overheid donderdag aankondigde verpleeg- en verzorgingshuizen te sluiten voor bezoekers. Een maatregel om kwetsbare inwoners te beschermen tegen het coronavirus.

Met veel kunst en vliegwerk zorgden we dat er vrijdag een noodtrappenhuis bij de zij-ingang van Sorghvliet beschikbaar was. Behalve voor de zorg is het de bedoeling dat vanaf woensdag mantelzorgers en huurders die redelijk goed ter been zijn ook van deze entree en trappen gebruik kunnen maken. Alles is erop gericht dat onze huurders de zorg krijgen die zij zo nodig hebben. Het gaat om de huisnummers 52 t/m 92.

Meer weten over onze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Kijk op
www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws/maatregelen-coronavirus/