Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Maatregelen coronavirus

Om contacten zoveel mogelijk te vermijden, beperken wij de bezoeken aan ons kantoor tot een minimum. Alleen voor spoedeisende zaken of gemaakte afspraken maken wij een uitzondering. Op deze pagina leest u de maatregelen, die gelden voor spoedeisende en niet-spoedeisende werkzaamheden. Een andere tijdelijke maatregel betreft het voorkomen van huurachterstand. Huurders die door de coronacrisis moeite hebben met het betalen van de huur vragen wij snel contact met ons op te nemen.

 T/m dinsdag 28 april gelden de volgende richtlijnen:

 • Neemt u zoveel mogelijk via de telefoon, chat, e-mail en website contact met ons op.
 • Heeft u een afspraak voor een gesprek of het tekenen van een huurcontract? Dan nemen we vooraf contact met u op om te vragen of u gezondheidsklachten heeft, in risicovol gebied bent geweest of behoort tot een kwetsbare groep. We overleggen met u we hoe zaken zo goed mogelijk kunnen oppakken/afhandelen
 • Dient u een huuropzegging in? Dan nemen wij contact met u op over de afhandeling.
 • Communicatie met kandidaat-huurders verloopt zoveel mogelijk digitaal.
 • Betaal via een bankoverschrijving, u kunt alleen pinnen op ons kantoor als het niet anders kan. Wij nemen geen cash-geld aan!

Spoedeisende werkzaamheden

We proberen spoedeisende werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Onder spoed verstaan we: rioolverstopping, waterlekkage, geen stroom, geen verwarming/warm water, gaslekkage en ruitbreuk.

Voordat we de werkzaamheden uitvoeren, bellen we u om 3 specifieke vragen te stellen:

 • Heeft u gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, hoesten, koorts, etc.)
 • Bent u de afgelopen periode in en risicogebied geweest?
 • Behoort u tot de risicogroep (ouderen en ouders met een baby)

Onze medewerker en de huurder bepalen het nut, de noodzaak en vooral de risico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De medewerker is bevoegd om het werk niet uit te voeren, wanneer hij het risico te groot vindt. In deze situatie zoeken we naar een andere oplossing.

Niet-spoedeisende werkzaamheden

 1. Voor niet-spoedeisende klachten beoordelen we samen met de huurder of we de werkzaamheden kunnen uitstellen. Wanneer langer uitstel niet mogelijk is, dan volgen we dezelfde procedure die geldt voor grotere klussen.

 2. Werkzaamheden buiten de woning gaan door, uiteraard na overleg met de huurder. Denk aan schaaf- en schilderwerkzaamheden.

 3. Bij grote klussen, zoals het vervangen van de keuken, badkamer, toepassen van hybride warmte-installaties en zonnepanelen, etc), volgen we de volgende richtlijnen:
 • Voordat we de werkzaamheden uitvoeren, stellen we u de bovengenoemde 3 specifieke vragen over uw gezondheid
 • Wanneer de klant aangeeft dat we niet welkom zijn, dan respecteren we dat
 • Tijdens de werkzaamheden blijven onze medewerkers uit de buurt van de klant. Die gepaste afstand vragen we ook van onze huurders. Hiermee houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM
 • Werkzaamheden die buiten plaatsvinden gaan door. Werkzaamheden binnen gaan in overleg met de huurder. Zo plaatsen we zonnepanelen op dak, maar de aansluiting in de woning gebeurt in onderling overleg of volgt later.

Ook voor deze werkzaamheden geldt:

Onze medewerker en de huurder bepalen het nut, de noodzaak en vooral de risico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De medewerker is bevoegd om het werk niet uit te voeren, wanneer hij het risico te groot vindt. In deze situatie zoeken we naar een andere oplossing.

Heeft de coronacrisis invloed op uw inkomsten?

Verwacht u moeite te krijgen met het betalen van uw huur? Neem dan snel contact op met ons op. Samen kijken we dan naar een passende oplossing of afspraak. Meer informatie: maatregel huurachterstand

Actuele situatie

De voorzorgsmaatregelen die we nu nemen, kunnen veranderen. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Houd daarom onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Noodvoorziening bereikbaarheid inleunwoningen Sorghvliet
Omdat sinds 20 maart de verpleeg- en verzorgingshuizen sloten voor bezoekers, zorgden we dat er een noodtrappenhuis beschikbaar kwam bij de inleunwoningen in Andijk. Zie nieuws.

Inleunwoningen in het Noorderlandhuis zijn niet bereikbaar
Deze woningen zijn alleen bereikbaar via de hoofdentree van het verzorgingshuis, dat nu gesloten is voor bezoek. Ook mogen de bewoners van deze woningen niet naar buiten. Zie nieuws.

Maatregel huurachterstand