Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Extra €200 compensatie energiekosten voor laagste inkomens

Voor lage inkomens komt er een eenmalige uitkering van €200 als extra compensatie voor de energiekosten. Dit bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde compensatiemaatregelen. Bijstandsgerechtigden ontvangen dit bedrag automatisch. Voor andere groepen geldt dat niet: zij moeten zich melden bij hun gemeente. Dat geldt ook voor gepensioneerden met alleen AOW en zelfstandigen met een laag inkomen.

De woningcorporaties hebben hierin geen actieve rol. Maar, wij willen onze huurders wel informeren over de extra compensatie. U kunt een aanvraag indienen bij uw gemeente:

Gemeente Medemblik tel. 0229 856 000

Gemeente Drechterland tel. 140 228

Gemeente Hoorn tel. 0229 252 200