Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Wij zoeken per 1 januari 2020 een

Commissaris
aandachtsgebied Financiën

Als commissaris vragen wij best wat van u. Natuurlijk gaat het om toezicht, compliance en governance. Om complexe financieel-economische zaken, risicomanagement en rendementsberekeningen. U stelt ‘lastige’ vragen en grijpt in waar nodig. Maar u bent ook een verbinder.

Én, ook niet onbelangrijk, u houdt toezicht bij een corporatie, die zich actief en eigentijds opstelt. Daarbij verliezen wij en straks ook u, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit het oog. Wonen, welzijn en zorg blijven onze speerpunten.  

De Visie van de Raad
Maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met de huurders, een zakelijke insteek en grote uitdagingen leiden tot interessante discussies, scherp toezicht en soms lastige keuzes. Dat is nodig voor goed toezicht en juiste adviezen gericht op de toekomst van de corporatie. Maar het is ook de tijd om kansen en maatwerk te creëren.

Het Profiel van de commissaris
Een financiële achtergrond naast maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid. Gevoel en oog voor onze doelstelling en doelgroep naast ervaring met investeringsbeslissingen en risicobeoordeling. U houdt toezicht op de financiële strategie en op de processen die de organisatie hanteert om risico’s te beheersen. Als lid van de audit commissie buigt u zich over treasury, bent u betrokken bij de interne en externe audit en adviseert u de Raad vanuit uw financiële expertise. U spart, adviseert en signaleert en bent een klankbord voor bestuur en staf bij complexe financieel-economische vraagstukken.
U bent consistent in denken en handelen. U stelt de organisatie centraal en bent in staat om in teamverband de toezichthoudende rol uit te oefenen.

Wat verwachten wij van u
U heeft ruime werkervaring in een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied en diepgaande inhoudelijke financiële kennis waaronder (jaar)verslaglegging, risicobeheersing en rendement denken. U kunt de financiële consequenties van besluiten beoordelen. Daarnaast heeft u affiniteit met digitalisering. U heeft academisch werk- en denkniveau. U beschikt over het vermogen om het bestuur onafhankelijk en constructief te adviseren. Wij zijn benieuwd naar uw visie op toezicht, compliance en governance.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en zij komt  ongeveer zes keer per jaar bijeen op vrijdagochtend. Dat is inclusief het jaarlijks overleg met het bestuur van de huurdersvereniging en de ondernemingsraad. Daarnaast neemt de Raad deel aan themabijeenkomsten en een 2 daagse sessie met de bestuurder. De auditcommissie vergadert drie keer per jaar op vrijdagochtend.

De fit en proper test van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  Alle 10 competenties waarop de Aw toetst, vindt u op onze website.

Wat kunt u van ons verwachten
Een commissariaat bij een financieel gezonde en ambitieuze organisatie die functioneert in een boeiend en dynamisch werkveld, waarin altijd veel ontwikkelingen plaatsvinden. Aan de functie is een passende vergoeding verbonden. U wordt voor een periode van vier jaar benoemd en bent daarna nog eenmaal herkiesbaar. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie belt u met de heer J.Th. Kröger, directeur. U kunt hem dagelijks bereiken via 06 295 720 93. Hier vindt u informatie over onze woningstichting, de profielschets Raad van Toezicht, reglement auditcommissie. De competenties vindt u op rechts op deze pagina.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 18 juni.

Sollicitatie
Interesse voor de functie? 

Mailt u dan uiterlijk 5 juni een sollicitatiebrief met CV aan personeelszaken@wst-hetgrootslag.nl, t.a.v.  de heer E.J.D. Aker, voorzitter Raad van Toezicht. Of woningstichting Het Grootslag, Postbus 90, 1693 ZH  Wervershoof.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.