Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Ontwerp woongebouw Julianastraat/Tuinstraat

Onze oude seniorenwoningen aan de Julianastraat/Tuinstraat maken plaats voor een nieuw woongebouw. Het streven is dat we in april 2022 de oude woningen slopen en na de bouwvak starten met de nieuwbouw.

Inmiddels is er een eerste schets van de architect. Deze leggen we allereerst voor aan de omwonenden. Daarna werken we het definitieve ontwerp uit. Vervolgens volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

In het filmpje op deze pagina krijgt u van alle zijden een indruk van het duurzaam gebouwde wooncomplex. Daarin komen 3-kamer appartementen. De hoofdingang komt aan de Tuinstraat.

Bij het gebouw komen extra parkeerplaatsen, die noodzakelijk zijn. Deze ontwikkelen we op eigen grond. De informatie over de parkeerdruk volgt nog vanuit de gemeente.

Eind november 2021 sloten we met Stabo Bouw uit Blokker een bouwteamovereenkomst. Met dit bedrijf werken we het ontwerp verder uit.