Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons huurdersportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Begin 2020 is er een nieuw uitgebreid klantportaal beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Missie en visie

Wie willen we zijn en wat is onze missie?

Het Grootslag voorziet in een behoefte van wonen voor een brede doelgroep, met name voor mensen die hier niet zelfstandig in kunnen voorzien. We bieden wonen op maat (op specifieke behoefte afgestemde producten en diensten) in betaalbare woningen en een veilige en leefbare woonomgeving op het platteland van West-Friesland. Dit vatten we samen in onze missie: 

ONS HUIS UW THUIS
Al meer dan 90 jaar zijn we op dit terrein actief. De laatste jaren is daar een aspect bij gekomen, namelijk het realiseren en beheren van maatschappelijk vastgoed, waarin het goed wonen, werken, leren en recreëren is. 

Met welke visie willen we herkenbaar zijn?

Om succesvol te kunnen zijn als organisatie is het noodzakelijk om een ambitieuze en duidelijke koers uit te zetten. Dat geldt niet alleen voor de omgeving; weten wat men van ons kan verwachten en waarop men ons kan aanspreken. Dat geldt net zo goed voor de interne organisatie; weten waarom we de dingen doen en om verantwoordelijkheid te kunnen nemen om dat zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. Als we in één van beide facetten falen staat ons zelfstandig voortbestaan op termijn onder druk.

In de rondetafelgesprekken met belanghouders en huurders stelden we vast wat volgens hen onze voornaamste kwaliteiten zijn. Het gaat om de volgende kenmerken:

Dichtbij: Aanwezig, laagdrempelig en lokaal
Maatschappelijk: Als nadrukkelijk onderdeel van de samenleving
Samen: Betrokken en coöperatief 

We werken met onze klanten en belanghouders aan de volgende VISIE:

Woningstichting Het Grootslag is een lokaal verankerde, klantgerichte onderneming die investeert in Wonen, Welzijn en Zorg en daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt